SODAT - více než 20 let v čele vývoje technologií na ochranu dat a informací

Historie šifrování

Počátky šifrování zpráv neboli kryptografie sahají až do období řecko-perských válek, následně do Římské říše. Z Číny existují první zprávy o šifrování již z 11. století. Ukrývání obsahu důležitých sdělení před nepovolanými zraky bylo zpočátku doménou vojenství, později politiky. Dnes má svou důležitost prakticky ve všech oborech lidské činnosti.

Devadesátá léta lze z pohledu informačních technologií charakterizovat jako období velmi bouřlivého rozvoje. Přechodem „z papíru“ na elektronickou podobu dat se začala psát nová kapitola rozvoje informačních technologií, známá dnes jako IT Security.

Společnost SODAT

Právě v 90. letech vznikla společnost SODAT, výrobce AreaGuard Neo. Jako samostatná a plnohodnotná firma specializovaná na ochranu dat existuje od roku 1997. Vize zakladatelů Martina Hanzala a Tomáše Stranyánka stála právě na potřebě ochrany citlivých informací. Dá se stručně popsat jako soustředěný a inovativní vývoj bezpečnostních technologií s důrazem na poctivou, dlouhodobou práci, která vede ke spokojenosti a bezpečí klienta. Všichni zaměstnanci mají bohaté zkušenosti a jsou odborníky v oboru. O tom svědčí i řada prestižních ocenění, které společnost získala. Stejně tak jako její členství v mezinárodních asociacích pro kybernetickou bezpečnost.

AreaGuard Neo

Jednou z větví produktového portfolia SODAT byly produkty řady Desktop Security System AreaGuard. Ty dnes patří mezi nejužívanější firemní bezpečnostní řešení na ochranu dat v České republice. Počet uživatelů těchto produktů se aktuálně pohybuje kolem 10.000 a jsou mezi nimi ty nejvýznamnější státní i nestátní instituce a firmy.

AreaGuard Neo je nový systém na ochranu dat proti vnějšímu a vnitřnímu nepříteli. Vznikl s použitím nejnovějších znalostí a technologií, ale také s více než patnáctiletou zkušeností z oboru ochrany dat. Bude vám dobře sloužit a vy budete mít o jednu starost méně.


TOPlist