ZAČÍNÁME s AreaGuard Neo

Instalace a distribuce software na klienty - Sledování a sběr dat – Vyhodnocování – Nastavování bezpečnostních politik a parametrů ochrany

Instalace serverové a klientské části AreaGuard Neo

Instalace AreaGuard Neo je složena z:

Bezprostředně po instalaci klientské části začíná proces šifrování dat na klientské stanici. Jeho rozsah a lokace šifrovaných dat závisí na úrovni nastavení administrátorské části. Po základním nastavení

Šifrování probíhá na pozadí a uživatel při něm může normálně pracovat. Po dokončení šifrování je odeslána informace do administrátorské konzole.

Kromě šifrování dat lze nastavovat povolená a zakázaná USB zařízení. Běžnější cestou je tzv. White list – seznam povolených zařízení, které lze ke klientskému počítači připojit, číst z něj a ukládat na něj data. Nastavování je možné podle typu zařízení a jeho sériového čísla.

Sběr dat a informací o práci s daty na klientském počítači

Klientská část AreaGuard Neo nejen šifruje nastavené složky, soubory a profily, ale také sbírá informace o práci se soubory a daty na klientské stanici. Administrátor tak má úplnou sadu informací k vyhodnocení stavu zabezpečení dat. Může díky tomu změnit nastavení šifrovaných objektů a povolených USB zařízení. Informace o práci s daty na straně uživatele má v případě potřeby i forenzní (důkazový) charakter.

Administrátorská konzole

Je součástí serverové části AreaGuard Neo. Slouží k instalaci a odinstalaci klientů, vyhodnocování výsledků, třídění informací a dat dle zadaných kritérií. Spravuje šifrovací klíče, nastavuje šifrování adresářů a řídí management výměnných zařízení.

Mezi jednotlivými funkčními moduly lze přepínat pomocí přehledných záložek. Namísto nepřehledného seznamu logů pracujete s přehledným seznamem událostí vztažených k objektu vybranému v navigačním stromu. Logy, které vidíte v záložkách, Vám říkají, o jaký typ události se jedná, ze kterého data a času pochází, jaký uživatel na jaké stanici byl přihlášený v okamžiku, kdy událost nastala, a popis události. Po rozbalení logu šipkou se dostanete k ještě podrobnějším informacím. Logy lze klasicky filtrovat nebo řadit dle potřeby.

Pomocí akčních tlačítek vpravo můžete nastavovat pravidla a omezení pro jednotlivé stanice, uživatele, skupiny nebo celou doménu.


TOPlist