PARTNERSKÝ PROGRAM

Jsme si velmi dobře vědomi skutečnosti, že úspěch v oblasti prodeje produktů do segmentu malých a středních firem je závislý na našich prodejcích - obchodních partnerech. Řešení společnosti SODATSW jsou proto vytvořena s důrazem na jednoduchost nasazení i následné správy, současně však prodejci dávají prostor pro případnou dodávku přidané hodnoty v podobě jeho (po)implementačních služeb.

Proč se stát prodejcem SODATSW?

Ochrana důvěrných osobních i firemních informací se stává součástí našeho života, a v mnoha státech po celém světě její povinnost stanovuje i zákon. Neoprávněné získání citlivých informací může znamenat pro jakoukoli organizaci citelnou finanční ztrátu pramenící ze ztráty konkurenční výhody, důvěry zákazníků, negativní publicity a v konečném důsledku i z postihů vyplývajících z porušení zákonů a vyhlášek o ochraně osobních údajů. Naše produkty Vám spolu s Partnerským programem nabízí vše co potřebujete k tomu, abyste svým zákazníkům nabídli spolehlivé a efektivní řešení pro, dnes již téměř nezbytnou, ochranu informací a dat.

A to ještě není vše. V rámci Partnerského programu získává prodejce:

Kdo je SODATSW?

SODATSW je výrobce a dodavatel originálních řešení určených pro správu a bezpečnost pracovních stanic. Profesionální ochraně dat a monitoringu činností na počítačích se věnujeme již od roku 1993. Naše šifrování dat využívá například Ministerstvo vnitra ČR a Ministerstvo fi nancí ČR. Data pomáháme chránit i dalším orgánům státní správy a samosprávy, školám, zdravotnickým zařízením stejně tak jako bankám a malým i velkým fi rmám. Jen v České republice chrání naše technologie více než 50.000 počítačů.

Jsme Microsoft Certified Gold Partner. Úspěšně jsme absolvovali certifikační audit systému kvality mezinárodního standardu ISO 9001:2009 pro systém managementu kvality vývoje, technické podpory a implementace a ISO/IEC 27001:2006 pro systém managementu bezpečnosti informací. Disponujeme osvědčením podnikatele od NBÚ pro seznamování se s utajovanými informacemi do stupně utajení Důvěrné.

Více informací o naší společnosti naleznete v sekci Výrobce. Máte-li zájem s námi spolupracovat, kontaktujte prosím obchodní oddělení.


TOPlist