CERTIFIKACE

Vzhledem k bezpečnostnímu podtextu našich aplikací výrazně dbáme na jejich důvěryhodnost. Vývoj probíhá na základě Common Criteria for Information Technology Security Evaluation (většinou označovaných jako Common Criteria nebo CC) na úrovni EAL4. Související komponenty úspěšně prošly ověřením souladu s touto normou. AreaGuard Neo také splňuje veškerá kritéria programu společnosti Microsoft „Works with Windows Server 2008 R2“ a prošel testováním společnosti Microsoft kde splnil všechny podmínky pro získání certifikátu „Compatible with Windows 7“, „Windows 8 Compatible", "Certified For Windows Server 2012" a nově také „Windows 10 Compatible".

Works with Windows Server 2008 R2      Compatible with Windows 7      Compatible with Windows 8      Certified For Windows Server 2012 Compatible with Windows 10


Jsme Microsoft Partner s certifikací Silver Independent Software Vendor. Úspěšně jsme absolvovali certifikační audit systému kvality mezinárodního standardu ISO 9001:2009 pro systém managementu kvality vývoje, technické podpory a implementace a ISO/IEC 27001:2006 pro systém managementu bezpečnosti informací. Disponujeme osvědčením podnikatele od NBÚ pro seznamování se s utajovanými informacemi do stupně utajení Důvěrné.

Microsoft Partner - Silver Independent Software Vendor

ISO 9001:2009   Osvědčení podnikatele od NBÚ

TOPlist