JAK JE LICENCOVÁN AreaGuard Neo

Dodávka AreaGuard Neo se skládá z licence k produktu (trvalá, časově neomezená licence na daný produkt a jeho verzi) a produktové maintenance (produktový vývoj, aktualizace a údržba).

LICENCE

Licence produktu AreaGuard Neo je dána počtem chráněných počítačů. Serverová instalace se do něj nezahrnuje. Cena prvního nákupu obsahuje i roční maintenance zaručující zákazníkovi přístup k nejnovějším programovým aktualizacím a prioritní technické podpoře. Maintenance je nedílnou součástí prvního nákupu.

K aktivaci licencovaného produktu zákazník dostane licenční číslo, které obsahuje jak informaci o typu a verzi produktu, tak i zvolený počet chráněných PC.

MAINTENANCE A SOUVISEJÍCÍ PODPORA

Platná maintenance umožňuje zákazníkovi:

Obnovu maintenance na další období, kterou stanoví procentní sazba z pořizovací ceny dle aktuálního ceníku.

ROZŠIŘOVÁNÍ LICENCE

Zákazník může dokoupit licence pro další uživatele kdykoli během užívací doby licence. Cena za rozšíření je kalkulována jako rozdíl ceny cílového počtu licencí a ceny stávajícího počtu licencí v aktuálních cenách. Má-li zákazník v době rozšiřování licence platnou maintenance, je tato automaticky platná i pro rozšířené licence.

PŘECHOD NA VYŠŠÍ VERZI PRODUKTU (UPGRADE)

Přechod na vyšší verzi produktu (UPGRADE) je možný pouze s platnou maintenance. Po vypršení platnosti maintenance a zájmu o vyšší verzi produktu, je nutné maintenance obnovit. Následně přejít na novou verzi v rámci platných licenčních podmínek, tj. bez dalšího doplatku. Obnova maintenance na další období je cenově odstupňována a stanovena procentní sazbou z pořizovací ceny dle aktuálního ceníku.

KOUPIT
AreaGuard Neo


TOPlist